Klassen

1a

17 Schüler/innen

Klassenlehrerin: Frau Tachkov

1b

17 Schüler/innen

Klassenlehrerin: Frau Kopf

1c

17 Schüler/innen

Klassenlehrerin: Frau Freund

2a

18 Schüler/innen

Klassenlehrerin: Frau Hürtgen

2b

18 Schüler/innen

Klassenlehrerin: Frau Khan

3a

19 Schüler/innen

Klassenlehrerin: Frau Kunze

3b

21 Schüler/innen

Klassenlehrerin: Frau Niesters

4a

21 Schüler/innen

Klassenlehrerin: Frau Heene Reiser

4b

18 Schüler/innen

Klassenlehrerin: Frau Peper